Seminarium om Bruno K. Öijer

Den 24 oktober (preliminärt) ordnar vi ett seminarium om Bruno K. Öijer, med anledning av dennes nu i dagarna utgivna bok, Och natten viskade Annabel Lee, och framträdanden i Malmö och Lund den 28 respektive 30 oktober. Inleder gör Mikael Askander (Instutitionen för kulturvetenskaper, avdelningen för intermediala studier), som senare i höst utkommer med Poesier och kombinationer – en essä om Bruno K. Öijer, intermedialitet och digitala medier.

Köp biljetter här till Öijers Lundaframträdande, som kommer att bevistas av företrädare för Poesiseminariet (380 kr – ja, i det avseendet är Öijer snarare rockstjärna än poet):

http://www.kulturmejeriet.se/index.php/program/bruno-k-oijer-pa-stadsteatern/

Nytt Sapfofragment

Poesiseminariets ledning har just sammanträtt och inlett arbetet mot höstens fyra möten. Ingenting är klart än, men en förhoppning är att vi vid ett tillfälle ska få möjlighet att bekanta oss närmare med äldre grekisk poesi, med anledning av de tidigare okända strofer av Sapfo som nyligen återfunnits. Om dessa, se Jesper Svenbros understreckare:

http://www.svd.se/kultur/understrecket/fem-strofer-av-sapfo-och-en-av-svenbro_3314674.svd

Så sent som förra året utkom dessutom volymen Eros skakar mig med Svenbros och Lars-Håkan Svenssons tolkningar av Sapfo och Alkaios.