Seminarier hösten 2014

Tre av höstterminens möten är nu klara. Ett fjärde möte kommer förmodligen att läggas i januari. Material och mer information kommer att finnas tillgängligt här på bloggen ca. en vecka före varje seminarium.

10 oktober (15-17, H205c)
Jonas Ellerström gästar oss med anledning av sin nya bok Under tidens yta – en annorlunda svensk poesihistoria, där han tar upp en rad mer eller mindre bortglömda svenska 1900-talspoeter.

24 oktober (15-17, A313)
Bruno K. Öijer – med anledning av hans nya bok Och natten viskade Annabel Lee och framträdanden i Malmö och Lund. Mikael Askander inleder.

28 november (15-17, H205c)
Förislamisk arabisk poesi. Samuel Carlshamre, doktorand i semitiska språk, inleder.

Annonser