Inför seminarium 28/11

Vid det här seminarietillfället kommer vi att läsa och diskutera Imru’ al-Qais bin Hujr al-Kindi’s ”Mu’allaqa”, den mest berömda och inflytelserika dikten i den arabiska litteraturhistorien. Imru’ ul-Qays var verksam under den för-islamiska så kallade jahiliyya-epoken, och den dikt vi sysslar med här är ett exempel på en så kallad qasida, den för-islamiska arabiska poesins mest elaborerade uttryck. Just denna Qasida av Imru’ al-Qays’ spänner över en mängd ämnen, från kärlekserövringar till naturlyrik och hämndbegär, och har haft ett omätligt inflytande på den arabiska litteraturens utveckling. Än idag är den en central del och levande del av det arabiska kulturarvet . Samuel Carlshamre från semitiska språk kommer att ge en introduktion och bakgrund till ämnet.

Materialet består av en allmän introduktion till litteraturen, en tolkande artikel (som också innehåller en engelsk översättning av ”Mu’allaqa”), samt den arabiska originaltexten. Filerna finns här: 

Introduktion förislamisk poesi 

artikel med engelsk översättning

arabisk text   

Vi ser fram emot ett spännande seminarium och en möjlighet att röra oss längre än vanligt i tid och rum, och få möjlighet att diskutera frågor om översättning och problematiken kring Världslitteratur.

Väl mött!

/////

Alfred