Lyrik och mentala bilder

Nu börjar vårens schema bli klart! Vårt första seminarium äger rum fredagen den 27 februari, kl. 15.15-17 i H405 på Språk- och litteraturcentrum. Då gästar Emma Tornborg oss för att berätta om sin avhandling What Literature Can Make Us See : Poetry, Intermediality, Mental Imagery. Samtalet kommer att handla om lyrik och mentala bilder. Eftermiddagen avslutas med en eftersits.

Tornborgs avhandling kommer att finnas till försäljning.

Alla är varmt välkomna, forskare som studenter!

Annonser