Seminarium 12/2: Rap, poetik och poesi

I den text som stod i centrum för förra seminariet, Jonathan Cullers Theory of the Lyric, läser vi att ”rap […] illustrates the continuing appeal of rhythmical language with vigorous patterns of prominences.” Musik med ett språkbruk som inte är melodiskt utan rytmiskt borde vara ett givet undersökningsobjekt för alla som är intresserade av poesi, oavsett vad man tycker om produkten. På sistone har hiphopen också börjat uppmärksammas av litteraturvetare, och man har börjat beskriva en rapens poetik. Vi kommer att diskutera relationen mellan traditionell och modern poesi och hiphopmusikens texter: bruket av rytm och rim, men också innehållsliga och kultursociologiska aspekter. Alfred Sjödin kommer att inleda.

Material:

Artikel i The New Yorker:

http://www.newyorker.com/magazine/2010/12/06/word-kelefa-sanneh

Den här låten fungerar som vårt grundläggande exempel. För text, se här.

Ett exempel på intressant språkbruk i hiphop (och svårigheterna att avkoda det) finns här. För att lyssna på motsvarande musikspår, klicka här. Det gäller främst första versen (efter introt).

 

 

 

Annonser