2/12 Hatet mot poesin

Nästa seminarium är planerat till fredag den 2/12, och handlar om hatet mot poesin – och huruvida  detta hat säger oss någonting om vad poesi är, och vad vi förväntar oss av den. Titeln och temat kommer från den amerikanske författaren och poeten Ben Lerner som skrivit en kort bok om fenomenet (The Hatred of Poetry). Det väsentliga i synsättet finns i denna essä ur LRB.

Lokal: H205 kl. 17.00 (Observera tiden!)